Vďaka tejto šamanskej terapii sa dokážem nad svojím vnútorným prežívaním viac zamyslieť a posúvať sa vpred. Určite odporúčam aj ľuďom, ktorí sa boja urobiť prvý krok a objednať sa na terapiu.

Ivan - Praha

Skvělá terapie, která za krátký čas mně dokázala pomoct s problémem, který jsem myslela ze nikdy nezmizí. Moc doporučuji a Martinovi dekuji.

Lenka - Praha

Terapie mi pomohla v mých zmatcích když mi chyběla vůle do života. Ze srdce doporučuji všem kdo potřebují pomoc.

Kateřina - Praha

IMG-20211108-WA0021_2

Ahoj, jmenuji se Martin a jsem autorem šamanské terapie Sound Of Tibet.

Střídavě žiji v Praze a Itálii kde nabízím individuální léčebné pobyty na farmě. Za posledních deset let jsem provedl stovky klientů šamanskými léčebnými procesy, ať už osobně nebo online.  Být průvodcem lidí temnotou a pozvat je do světa světla prostřednictvím starověkého umění léčit je moje vášeň, láska a svoboda. Hlavní témou terapie je společně s klientem najít a pochopit skutečné příčiny a kořeny tělesných a duševních problemů. Pochopení vede k míru a mír k uzdravení. Obecně platí, že šamanské léčení a jakákoli šamanská cesta  je jen cesta z  mysli do srdce.  Je to nejdelší a zároveň nekrajtší cesta  ve fyzickém životě, jen pár centimetrů směrem z hlavy ven, dychem pravdy života do duše člověka  osvobodit nenávist  láskou existence. Příběhem našich vzestupů a pádů. Příběhem temnoty a světla a vše mezi tím. Cesta ven z dramatu dualní iluze systému světa do nedualní reality míru a rovnováhy. Prostředníctvím daru imaginace, sebelásky, přijetí, vděčnosti a pokory.  Šamanské terapie Sound Of Tibet jsou jen prostým vzpomínkovým zážitkem a SPOJENÍM, které nám připomene, že život, láska a světlo vždy existovali, existují a budou existovat skrze nás. Terapie Sound Of Tibet není žádnym nábožensko-filozofickým systémem, ale spíše spontánním sebeuvědoměním a pochopením, že každý z nás se může stát pramenem léčivé energie a uzdravit se.

VÍCE INFORMACE O TERAPII KLIKNUTÍM ZDE

Šamanské léčení Sound Of Tibet vytváří silnou, transformující energii, která léčí základní příčiny fyzických, mentálních, emocionálních a duchovních problémů tím, že vytváři LÉČEBNÝ MOST mezi inteligencí srdce, mysli a těla. Komunikace mezi inteligencí srdcem, myslí a těla je dynamickým, nepřetržitým, třícestným spojením, ovlivňujícím funkci navzájem. Naše diagnózy jsou jen název symptomů, se kterými se silně spojujeme a vytvářime nimi iluzórní přiběh. Naší přesnější diagnózou je strach ze života a druhých, necítím se dost dobrý, dospěl jsem příliš brzy, sebenenávist a odmítání, pocit oběti a nemilování, velká potřeba kontroly, přehnaná ochrana, odpírání slasti a mnoho dalších dysfunkcí. Nejčastější příčinou naší dysfunkce je odpojení se od našeho autentického já ve společnosti, která zabíjí autenticitu. Denně žijeme obklopeni strachem, vinou, studem a emocionálním dluhem a vytváříme kruh dramatu pro nás i ostatní. Hledáme ustavičně něco, co lze najít a vyléčit pouze v kořenech. Najít a identifikovat základní příčiny problému znamená zjistit, kde, kdy a proč k našemu odpojení došlo. Bez pochopení a vyřešení základních příčin jsme bezmocnými oběťmi v iluzorním světě, který jsme si vytvořili příběhem v mysli. Jsme neustále naprogramováni dívat se spíše ven než dovnitř, abychom našli řešení našich zdravotních problémů. Vzdáváme se odvěké léčivé pravdy, že naše fyzické, mentální, emocionální a duchovní tělo se může samo uzdravit uvnitř a vytvořit nové energie, které nahradí ty poškozené. The Sound Of Tibet šamanské léčení není o tom vidět světlo na konci tunelu, je to spíš o uvědomění si, že my jsme světlo v tom temném tunelu.

 

Šamanské léčení Sound of Tibet nikdy nepohlíží na klienty jako na chodící diagnózy bez potřeby hlubšího porozumění jejich životu a prostředí. Všechno, co zažíváme, včetně záchvatů paniky, zažívacích problémů a pocitu, že jsme v životě ztraceni, je přirozenou reakcí naší mysli, těla a duše na vnější zdroje života, neuvěřitelně nezdravé prostředí a životné podmínky. Toto je systém mentální kontroly při absenci inteligence srdce. Struktura tohoto systému nás prostřednictvím strachu, viny, studu a emocionálního dluhu manipuluje do příběhu kontroly, lásky k moci a dluhu tím, že nám přiřazuje různé klasifikace a diagnózy. Pochopení, že systém je zcela prohnilý, rozbitý a nemocný spíše než my, je prvním krokem k tomu, abychom získali zpět naši léčivou sílu. Sound of Tibet pomáhá klientům opustit jejich rozbité systémy a obnovit jejich samoléčebné mechanismy. Naše nemoci mají původ v neviditelných jemnohmotných tělech, než se fyzicky nebo duševně projeví. Naše fyzická těla a mysli jsou jen malou částí toho, kým jsme. Naše existence je obklopena jinými jemnohmotnými těly. Rovnováhou nebo nerovnováhou, zdravými nebo nezdravými energiemi jsou všechny spojeny nebo odděleny. Vnitřní i vnější síly přispívají k energii, která činí naši existenci funkční nebo nefunkční. Jinými slovy, život může pracovat s námi nebo proti nám. Protože žijeme ve vysoce kontrolované a manipulativní společnosti s téměř nulovou autenticitou, byli jsme nuceni věřit, že naše vnější okolnosti jsou důležitější než naše neustále potlačované a popírané vnitřní pocity. Jsme předem naprogramováni myslet si, že máme kontrolu nad tím, jak se rozhodneme žít svůj život, ale ve skutečnosti jsou tyto volby manipulovány mnoha nízkými frekvencemi zapečetěnými např. v našem fyzickém, éterickém, mentálním, emocionálním, duchovním těle, jako jsou kulturní a sociální normy,  strach, stud, vina, emoční dluh. Jako by to nestačilo, můžeme najít podivnější věci, jako jsou karmická pouta a vztahy, otisky duality, fetoplacentární interakce, epigenetické mechanismy, mezigenerační přenos nebo recyklační vzorce stejných bolestivých traumat a dramat vtisknutých do rodinné emoční DNA. A tento nekonečný seznam pokračuje. Stručně řečeno, dědictví těžkých, násilných a toxických energií. Nemusí mít každý životní příběh šťastný konec, ale jeho přepsání je vždy možné.

Každá myšlenka, pocit a emoce má energii, která je zaznamenána v systému paměťového pole fyzické, mentální, emocionální a duchovní energie. Tok energie systémem působí tak, že tento systém organizuje náš život. V dualitním systému pozitivně, anebo negativně. V non dualitním systému energie lze změnit z jedné formy do druhé, ale nelze je zničit. Energie jednoduše mění skupenství. Představte si strom, který prochází čtyřmi ročními obdobími. Vždy je dobré se sladit s jakoukoli energií, se kterou potřebujeme rezonovat, ne pouze přežít, ale rozkvést. Veškerá lidská vnitřní zkušenost je projevem nefyzických energií, jako jsou mentální a emocionální reality, na vědomí jednotlivce. Jednotlivec je mnohem víc než jen komplex osobnosti a fyzické tělo, aby mohl zažít velké malé dobrodružství na Zemi. Zkoumáním podstaty lidského vědomí s univerzálním vědomím se věci mohou zlepšit a budoucnost fyzického a duševního zdraví bude utvářena mnoha terapiemi zaměřenými na inteligenci srdce. Transpersonální, kvantové a šamanské terapie, které jsou neuvěřitelně silné a rychlé, mohou být budoucností léčení. Návrat k základům bytí a existence bez dramatu života. Návratem k přírodě a aplikací léčebných postupů, které používali naši předkové po tisíce let, můžeme pomoci obnovit našeho zlomeného ducha. Integrací starověkých léčebných postupů do západních rámců fyzického a duševního zdraví můžeme lépe pochopit, kdo jsme a jak se můžeme plně, trvale a hlavně v krásné synchronicitě s přírodou léčit. Požádat o pomoc je sebeúcta. Je to sebeláska. Je důležité být si vědom tady a teď a přijmout za sebe zodpovědnost. Když se rozhodneš postarat se o sebe, inteligence srdce jako milující část vesmíru se rozhodne postarat o vše ostatní. Ale možná bude třeba udělat první krok. Vykročení ze své MYSLI do svého SRDCE. V bouřlivém počasí není lepšího majáku než inteligence našeho srdce. Velmi zvláštní místo, které nesoudí, které zná náš příběh nejlépe, za hranicemi dobrého nebo špatného. Příběh našich vzestupů a pádů. Příběh temnoty, příběh světla a vše mezi tím. Šamanské terapie Sound Of Tibet jsou jen prostým vzpomínkovým zážitkem a SPOJENÍM, které nám připomene, že život, láska a světlo vždy existovaly, existují a budou existovat skrze nás.

 

LÉČENÍ TĚLESNÝCH PROBLÉMŮ


Nemoc nám umožní zamyslet se nad svým životem a skutky, s vírou rozpoznat její příčiny. Můj léčebný přístup neobhajuje odmítání účinné lékařské léčby nebo ohrožování zdraví tím, že se budeš držet zcela holistického pohledu na léčení. Prosím, měj na paměti, že neprovádím žádné okamžité léčebné zázraky. Stejně jako v přírodě, vše chce svůj čas. Moje léčení využívá posvátnou léčivou energii k regeneraci nových a zdravých buněk tam, kde došlo k poškození nebo nemoci, k odstranění bolesti, a dysfunkce, a moderní medicína, když je používána moudře, může urychlit proces hojení. Navzdory tomu, že moderní zdravotnictví ne zcela chápe, jak je fyzické tělo propojeno s lidskou psychikou, vždy doporučuji hledat uzdravení z obou světů medicíny. Konvenční a alternatívní. V každé situaci pracuje lidský organismus v jednotě. Psychika ovlivňuje tělesné a platí to i naopak. Hlavními procesy sebeobnovy organismů na biologické úrovni jsou hormonální rovnováha, metabolismus a regenerace na buněčné úrovni. Každé z aurických těl závisí na ostatních při shromažďování a distribuci energie, takže když je jedno nefunkční, má to dopad na ostatní tělo stejně jako na fyzické tělo. Ve většině případů jsou zdrojem zdravotního problému nerovnováha duchovního, mentálního a emocionálního těla.

MENTÁLNÍ A EMOČNÍ LÉČENÍ 


Zde je několik témat s duševním zdravím, kdy šamanské léčení výrazně zlepšuje kvalitu života, ale také je ideální metodou léčení a práce s energií.

 

ÚZKOSTNÉ STAVY

PANICKÉ ATAKY

TRAUMA Z DĚTSTVÍ

INTERGENERAČNÍ TRAUMA

STRÁTA BLÍZKE OSOBY

SPRITUÁLNÍ KRIZE

PSYCHOSOMATICKÉ POTÍŽE

COMING OUT

ZÁVISLOST VE VZTAZÍCH

PARTNERSKÉ VZTAHY A ROZCHODY

BODY IMAGE A SEBEVĚDOMÍ

SYNDROM VYHOŘENÍ

SPIRITUÁLNÍ LÉČENÍ


Čtení a změna  Akášických záznamů, propojení vnitřního dítěte,  léčení prenatálního stavu,  návrat ztracené duše a částí fragmentu duše, návrat ukradené a zneužité síly, vyhledání silových zvířat, duchovních symbolů a průvodců, zrušení karmických vazeb a smluv, čištění a neutralizace toxických vzorců rodinné linie, čištění otisků toxických energií, čistění předcházejicích partnerských a sexuálních vztahů, přeřezávání toxických energetických a karmických provazů, vyvážení maskulinní feminní  energie, odstranění entit a parazitné energie,  neutralizace kolektivní karmy, neutralizace sociálních médií, energetické čištění prostoru.

Šamanské léčení

4,700Kč

90 minut 

Šamanská cesta

+

terapeutická  integrace 

7,500Kč

90 minut

Info o šamanské cestě —>

Šamanská cesta

+

terapeutická  integrace 

11,500Kč

3 hodiny

Info o šamanské cestě —>

ŠAMANSKÉ ČISTĚNÍ A NEUTRALIZACE TOXICKÝCH  MÍST A PROSTORU NA DÁLKU

10,000 Kč – 2 hodiny


Očista a neutralizace negativních geopatogenních zón, negativní energie z nemoci, energie smrti, vztahové sousedské, partnerské a itergenerační  konflikty, působení  černé magie, parazitní psychické energie a mnoho dalších nízko frekvenčních energetických otisků.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Platba je možná po terapii v hotovosti anebo platební kartou. 

Místo:  Individuální soukromé terapie probíhají v prostoru zvaném Kreatívní laboratoř. Terapie je poskytovaná osobně v prostoru divadelního klubu a neziskové organizace THE STORY Theatre Club Slovinská 13, Praha 10.

Online terapie: Terapeutické sezení  je možné i prostřednictvím videohovoru Skype.

Délka setkání : Terapie trvá 90 minut, pokud se s terapeutem nedomluvíš jinak.

Storno: Potvrzením rezervace se termín stává závazným, a pokud ho potřebuješ zrušit či změnit, udělejt to, prosím, alespoň 48 hodin pomocí sms nebo emailu, abychom setkání mohli nabídnout někomu jinému.

Délka spolupráce: Nabízíme jednorázové a rychlé terapie. Sám si volíš počet terapií a frekvenci v souvislosti od náročnosti problému. Nejčastěji se setkáváme po vzájemné dohodě, jednou za týden po dobu jednoho měsíce. V praxi to znamená, že délka spolupráce se pohybuje od jedné do pěti sezení. Tvoje vyléčení šamanskou terapii Sound Of Tibet se bude pohybovat v cenové relaci od 4,700 Kč až do 23,500 Kč.  Šamanské léčení, cesty a meditace a použité techniky léčení v žádném ohledu nenahrazují odbornou lékařskou či terapeutickou péči, ale jsou funkční, dynamickou a alternatívní cestou k uzdravení.

JAK SE OBJEDNAT NA TERAPII

Před závaznou rezervací si můžeš naplánovat bezplatnou 15 minutovou konzultaci pro nové klienty, aby jsi se ujistil, že šamanské léčení je pro tebe to pravé. Pokud máš zájem, stačí mi zavolat anebo napsat.

725 412 971