VÍCE INFORMACE O ŠAMANSKÉ CESTĚ A LÉČENÍ

Šamanská cesta a šamanské léčení

Šamanské léčení vytváří silnou, transformující energii, která léčí základní příčiny fyzických, mentálních, emocionálních a duchovních problémů tím, že vytváři LÉČEBNÝ MOST mezi inteligencí srdce, mysli a těla. Komunikace mezi inteligencí srdcem, myslí a těla je dynamickým, nepřetržitým, třícestným spojením, ovlivňujícím funkci navzájem. Naše diagnózy jsou jen název symptomů, se kterými se silně spojujeme a vytvářime nimi iluzórní přiběh. Naší přesnější diagnózou je strach ze života a druhých, necítím se dost dobrý, dospěl jsem příliš brzy, sebenenávist a odmítání, pocit oběti a nemilování, velká potřeba kontroly, přehnaná ochrana, odpírání slasti a mnoho dalších dysfunkcí. Nejčastější příčinou naší dysfunkce je odpojení se od našeho autentického já ve společnosti, která zabíjí autenticitu. Denně žijeme obklopeni strachem, vinou, studem a emocionálním dluhem a vytváříme kruh dramatu pro nás i ostatní. Hledáme ustavičně něco, co lze najít a vyléčit pouze v kořenech. Najít a identifikovat základní příčiny problému znamená zjistit, kde, kdy a proč k našemu odpojení došlo. Bez pochopení a vyřešení základních příčin jsme bezmocnými oběťmi v iluzorním světě, který jsme si vytvořili příběhem v mysli. Jsme neustále naprogramováni dívat se spíše ven než dovnitř, abychom našli řešení našich zdravotních problémů. Vzdáváme se odvěké léčivé pravdy, že naše fyzické, mentální, emocionální a duchovní tělo se může samo uzdravit uvnitř a vytvořit nové energie, které nahradí ty poškozené. Šamanské léčení není o tom vidět světlo na konci tunelu, je to spíš o uvědomění si, že my jsme světlo v tom temném tunelu. Všechno, co zažíváme, včetně záchvatů paniky, zažívacích problémů a pocitu, že jsme v životě ztraceni, je přirozenou reakcí naší mysli, těla a duše na vnější zdroje života, neuvěřitelně nezdravé prostředí a životné podmínky. Toto je systém mentální kontroly při absenci inteligence srdce. Struktura tohoto systému nás prostřednictvím strachu, viny, studu a emocionálního dluhu manipuluje do příběhu kontroly, lásky k moci a dluhu tím, že nám přiřazuje různé klasifikace a diagnózy. Pochopení, že systém je zcela prohnilý, rozbitý a nemocný spíše než my, je prvním krokem k tomu, abychom získali zpět naši léčivou sílu. Sky  & Farm pomáhá klientům opustit jejich rozbité systémy a obnovit jejich samoléčebné mechanismy. Naše nemoci mají původ v neviditelných jemnohmotných tělech, než se fyzicky nebo duševně projeví. Naše fyzická těla a mysli jsou jen malou částí toho, kým jsme. Naše existence je obklopena jinými jemnohmotnými těly. Rovnováhou nebo nerovnováhou, zdravými nebo nezdravými energiemi jsou všechny spojeny nebo odděleny. Vnitřní i vnější síly přispívají k energii, která činí naši existenci funkční nebo nefunkční. Jinými slovy, život může pracovat s námi nebo proti nám. Protože žijeme ve vysoce kontrolované a manipulativní společnosti s téměř nulovou autenticitou, byli jsme nuceni věřit, že naše vnější okolnosti jsou důležitější než naše neustále potlačované a popírané vnitřní pocity. Jsme předem naprogramováni myslet si, že máme kontrolu nad tím, jak se rozhodneme žít svůj život, ale ve skutečnosti jsou tyto volby manipulovány mnoha nízkými frekvencemi zapečetěnými např. v našem fyzickém, éterickém, mentálním, emocionálním, duchovním těle, jako jsou kulturní a sociální normy,  strach, stud, vina, emoční dluh. Jako by to nestačilo, můžeme najít podivnější věci, jako jsou karmická pouta a vztahy, otisky duality, fetoplacentární interakce, epigenetické mechanismy, mezigenerační přenos nebo recyklační vzorce stejných bolestivých traumat a dramat vtisknutých do rodinné emoční DNA. A tento nekonečný seznam pokračuje. Stručně řečeno, dědictví těžkých, násilných a toxických energií. Nemusí mít každý životní příběh šťastný konec, ale jeho přepsání je vždy možné.

Každá myšlenka, pocit a emoce má energii, která je zaznamenána v systému paměťového pole fyzické, mentální, emocionální a duchovní energie. Tok energie systémem působí tak, že tento systém organizuje náš život. V dualitním systému pozitivně, anebo negativně. V non dualitním systému energie lze změnit z jedné formy do druhé, ale nelze je zničit. Energie jednoduše mění skupenství. Představte si strom, který prochází čtyřmi ročními obdobími. Vždy je dobré se sladit s jakoukoli energií, se kterou potřebujeme rezonovat, ne pouze přežít, ale rozkvést. Veškerá lidská vnitřní zkušenost je projevem nefyzických energií, jako jsou mentální a emocionální reality, na vědomí jednotlivce. Jednotlivec je mnohem víc než jen komplex osobnosti a fyzické tělo, aby mohl zažít velké malé dobrodružství na Zemi. Zkoumáním podstaty lidského vědomí s univerzálním vědomím se věci mohou zlepšit a budoucnost fyzického a duševního zdraví bude utvářena mnoha terapiemi zaměřenými na inteligenci srdce. Transpersonální, kvantové a šamanské terapie, které jsou neuvěřitelně silné a rychlé, mohou být budoucností léčení. Návrat k základům bytí a existence bez dramatu života. Návratem k přírodě a aplikací léčebných postupů, které používali naši předkové po tisíce let, můžeme pomoci obnovit našeho zlomeného ducha. Integrací starověkých léčebných postupů do západních rámců fyzického a duševního zdraví můžeme lépe pochopit, kdo jsme a jak se můžeme plně, trvale a hlavně v krásné synchronicitě s přírodou léčit. Požádat o pomoc je sebeúcta. Je to sebeláska. Je důležité být si vědom tady a teď a přijmout za sebe zodpovědnost. Když se rozhodneš postarat se o sebe, inteligence srdce jako milující část vesmíru se rozhodne postarat o vše ostatní. Ale možná bude třeba udělat první krok. Vykročení ze své MYSLI do svého SRDCE. V bouřlivém počasí není lepšího majáku než inteligence našeho srdce. Velmi zvláštní místo, které nesoudí, které zná náš příběh nejlépe, za hranicemi dobrého nebo špatného. Příběh našich vzestupů a pádů. Příběh temnoty, příběh světla a vše mezi tím. Šamanské terapie jsou jen prostým vzpomínkovým zážitkem a SPOJENÍM, které nám připomene, že život, láska a světlo vždy existovaly, existují a budou existovat skrze nás.

 

MENTÁLNÍ A EMOČNÍ LÉČENÍ 


Zde je několik témat s duševním zdravím, kdy šamanské léčení výrazně zlepšuje kvalitu života, ale také je ideální metodou léčení a práce s energií.

 

ÚZKOSTNÉ STAVY

PANICKÉ ATAKY

TRAUMA Z DĚTSTVÍ

INTERGENERAČNÍ TRAUMA

STRÁTA BLÍZKE OSOBY

SPRITUÁLNÍ KRIZE

PSYCHOSOMATICKÉ POTÍŽE

COMING OUT

ZÁVISLOST VE VZTAZÍCH

PARTNERSKÉ VZTAHY A ROZCHODY

BODY IMAGE A SEBEVĚDOMÍ

SYNDROM VYHOŘENÍ

LÉČENÍ TĚLESNÝCH PROBLÉMŮ


Nemoc nám umožní zamyslet se nad svým životem a skutky, s vírou rozpoznat její příčiny. Můj léčebný přístup neobhajuje odmítání účinné lékařské léčby nebo ohrožování zdraví tím, že se budeš držet zcela holistického pohledu na léčení. Prosím, měj na paměti, že neprovádím žádné okamžité léčebné zázraky. Stejně jako v přírodě, vše chce svůj čas. Moje léčení využívá posvátnou léčivou energii k regeneraci nových a zdravých buněk tam, kde došlo k poškození nebo nemoci, k odstranění bolesti, a dysfunkce, a moderní medicína, když je používána moudře, může urychlit proces hojení. Navzdory tomu, že moderní zdravotnictví ne zcela chápe, jak je fyzické tělo propojeno s lidskou psychikou, vždy doporučuji hledat uzdravení z obou světů medicíny. Konvenční a alternatívní. V každé situaci pracuje lidský organismus v jednotě. Psychika ovlivňuje tělesné a platí to i naopak. Hlavními procesy sebeobnovy organismů na biologické úrovni jsou hormonální rovnováha, metabolismus a regenerace na buněčné úrovni. Každé z aurických těl závisí na ostatních při shromažďování a distribuci energie, takže když je jedno nefunkční, má to dopad na ostatní tělo stejně jako na fyzické tělo. Ve většině případů jsou zdrojem zdravotního problému nerovnováha duchovního, mentálního a emocionálního těla.